SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

Strategisch analyse-instrument dat de studie van de sterke en zwakke punten van een project combineert met die van de kansen en bedreigingen van de omgeving, om zo een ontwikkelingsstrategie te helpen definiëren.