Equivalente geluidsabsorptieoppervlakte

Totale oppervlakte van het betrokken lokaal in m², vermenigvuldigd met de gemiddelde  geluidsabsorptiecoëfficiënt van dat lokaal.