Water middag : 09/12/2021

Inleidende middag over verontreiniging door stormwater: lot van stedelijke verontreinigende stoffen in infiltratiesystemen

We zijn verheugd u te mogen verwelkomen op onze vorige middag water (klik hier om toegang te krijgen tot het verloop van de middag). We hopen velen van jullie te zien voor deze 5e editie, die online zal worden gehouden op 09/12/2021 van 12.30 uur tot 14.00 uur en zal focussen op het lot van stedelijke verontreinigende stoffen in infiltratiesystemen.

Waarom deelnemen aan deze technische middag?

Omdat er vandaag de dag behoefte is aan verandering, het ontwikkelen van organisaties, praktijken en het aanpassen van knowhow om zo snel mogelijk over te gaan van een hygiënisch sanitatiebeleid waar water verborgen en afgevoerd werd naar een territoriaal gebied waar regenwater een structurerend element is.

En het is door ervaringen te delen dat we deze verandering kunnen aanbrengen!

Waarom specifiek focussen op het lot van stedelijke verontreinigende stoffen in infiltratiesystemen?

De infiltratie van regenwater herstelt de natuurlijke waterkringloop en beperkt zo de overlast door verstedelijking (afspoeling, overstromingen, enz.). In stedelijke gebieden is het echter noodzakelijk om waakzaam te zijn voor aflopend water dat mogelijk verontreinigd is. Dankzij GRW (Geïntegreerd Regenwaterbeheer) beperken we het bereik en de massa van getransporteerde verontreinigingen door in te grijpen bij de bron. Bovendien kunnen de meeste verontreinigingen die in afvoer worden aangetroffen, worden vastgehouden door de bodem of een "levend" substraat, zolang het de juiste eigenschappen heeft. In dit opzicht vormt de bodem dan ook een zuiveringsoplossing voor de beheersing van verontreinigingsstromen. Inderdaad, de fysische, chemische en biologische processen die daar plaatsvinden, maken het een effectief filter tegen een vrij breed spectrum van metalen en organische moleculen, en helpen zo het grondwater te behouden - en natuurlijk de prijzen van water waartoe deze verontreinigingen behoren worden niet meer teruggestuurd.

Tijdens deze Watermiddag zal Damien Tedoldi, docent aan INSA Lyon, de resultaten komen presenteren van zijn onderzoek dat heeft geleid tot de ontwikkeling van de gids "Infiltreren van regenwater betekent ook het beheersen van vervuilende stromen". Een van de in dit onderzoek bestudeerde projecten kunt u hier bekijken.

Gericht publiek

Alle stedenbouwkundigen, publiek of privaat, maar ook ingenieurs- en ontwerpafdelingen, architecten, ...

Programma

De presentatie is als volgt opgebouwd:

 • 12u30 – 12u40

  Welkom en introductie

 • 12u40 – 13u30

  Presentatie van de inhoud van de gids "Infiltreren van regenwater betekent ook het beheersen van vervuilende stromen":

  • Begrijp de problemen goed

  • Welke maatvoering voor een bepaalde reductie?

  • Filtert de bodem vervuiling?

  • Bodemvervuiling en noodzakelijk onderhoud?

  • Zijn er effecten op het grondwaterpeil?

  • Welke fouten tijdens de ontwerpfase vermijden?

 • 13: 30 uur - 14 uur

  Vragen en antwoorden

Praktische informatie

 • Inschrijvingen :

  U kunt zich inschrijven door hier te klikken.

  Aanmelden is gratis maar noodzakelijk voor de organisatie.
  Een paar dagen voor het evenement ontvang je een bevestigingsmail met de informatie die nodig is voor een goed verloop van de middag.

 • Taal :

  De presentaties worden in het Frans gegeven en er wordt gezorgd voor simultaanvertaling.

We hopen u onder ons te mogen rekenen tijdens deze middag!

Nog een prettige dag!

Bijgewerkt op 30/11/2021