Terug naar

Rustige toevoer

Een rustige toevoer vertraagt het regenwater voor het in de tank stroomt, om te voorkomen dat de modder en de deeltjes op de bodem van de tank opwervelen en de verschillende onderdelen verstoppen (toevoer, overloop, waterinlaat enz.). Deze voorziening is noodzakelijk in tanks zonder stroomopwaartse bezinking. Ze zorgt tevens voor een regelmatigere zuurstofverdeling in de tank.

In welke vormen bestaat deze rustige toevoer?

Het kan gaan om een buis met een bijzondere vorm, zoals een U- of T-bocht. Die vorm verandert de richting van de waterstroom, zodat deze vertraagt. Om het water af te remmen, is de doorsnede van de uitgang bij voorkeur groter dan die van de toevoerbuis.

© Leefmilieu Brussel

Waar moeten we de rustige toevoer plaatsen?

Installeer de rustige toevoer op de buis die het opgevangen regenwater naar de tank voert, in het bezinkgedeelte als er een is en anders in de recuperatietank zelf. Plaats hem bij voorkeur op 20 cm van de bodem, om te voorkomen dat het bezinkingsslib opwervelt.

Waar moeten we op letten bij een rustige toevoer?

Wanneer een rustige toevoer wordt gebruikt, wordt de tank niet meer belucht door de watertoevoerleiding. Als de tank relatief luchtdicht is, moet er een andere beluchtingsmogelijkheid voorzien worden.

Hoeveel kost een rustige toevoer?

Reken tussen 30 en 60 euro/stuk excl. btw, afhankelijk van het model en de diameter.

Meer weten

In de Gids

Bijgewerkt op 09/05/2018