Terug naar

Tools

Tool voor regenwaterbeheer (RWB) van Leefmilieu Brussel :

Bestemd voor projecten van minder dan 1.000 m², maakt deze tool het mogelijk om voorzieningen (tanks, groendaken ...) ideaal te dimensioneren in functie van de hydraulische doelstellingen. Deze doelstellingen bepalen de lekdebieten bij het verlaten van het perceel. Ze hangen af van verschillende parameters:

  • de doordringbaarheid van de bodem : als de bodem als doordringbaar beschouwd wordt, dan gaat de voorkeur naar infiltratie in plaats van afvloeiing naar de afvoer.
  • de ondoordringbaarheidsgraad van de wijk : voor de sterk ondoordringbare zones wordt een hoger lekdebiet (Qmax) naar de afvoer toegestaan.
  • het projecttype: als het om nieuwbouw gaat, zijn de lekdebieten (Qmax) kleiner dan als het om een renovatie gaat.

Al het regenwater dat op het perceel wordt verzameld hoeft niet meer op wijkniveau beheerd te worden. Zo helpt u de zuivering van afvalwater te reduceren en overstromingen te voorkomen !

Bovendien Hij houdt rekening met de haalbaarheid, de milieu-impact en de financiële kosten van de verschillende compensatiemaatregelen. Hij gaat samen met een reeks fiches die de verschillende mogelijke oplossingen voor een beter beheer van het hemelwater gedetailleerd beschrijven.

De tool bestaat uit een spreadsheet en een aantal informatiefiches met uitleg. De spreadsheet telt een aantal rekenbladen die van 0 tot 6 genummerd zijn. De informatiefiches zijn bereikbaar vanuit de spreadsheet via links, als aanvulling op de informatie die noodzakelijk is om de inhoud van de spreadsheet goed te begrijpen.

> Beheer van het regenwater op het perceel > Tools > RWB

Bijgewerkt op 27/09/2016