Nieuws

Blank platform

07/02/2022
Blank is een platform voor jonge en dynamische professionelen in de Brusselse bouwsector met een focus op duurzaam bouwen.
Lees het artikel

Akoestik: ontwerp en realisatie - dringende inschrijving

22/12/2021
Doelstelling van de opleidingscyclusDeze opleidingsmodule heeft tot doel vakmensen uit de bouwsector in staat te stellen de inzet op het vlak van geluidshinder in het Brussels Gewest beter af te bakenen en de acties ter beperking van de gevolgen voor het comfort en de gezondheid te kennen, door bij
Lees het artikel

Stadslandbouw en duurzame gebouwen

21/12/2021
Doelstelling van de opleidingscyclusHet doel van deze module is om basisnoties bij te brengen inzake stadslandbouw en ook de technische modaliteiten te belichten om de stadslandbouw in een vastgoedproject te kunnen integreren.Verworven vaardighedenIn de opleiding komen volgende punten aan bod:Het
Lees het artikel

Energie: basisprincipes

20/12/2021
Doelstelling van de opleidingscyclusDe opleiding heeft tot doel inzicht te geven in de basishandelingen op het vlak van energieprestaties, zowel ten aanzien van de gebouwschil als van de systemen:Presentatie van de uitdagingen, courante termen, eenheden en grootteordesToelichting van de concepten
Lees het artikel